iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, October 29, 2016

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt HànMạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn, một câu chuyện nói về những người bạn trong thế giới trò chơi họ tình cờ gặp nhau ban đầu chỉ là xa lạ nhưng rồi họ đã kết thân với nhau rất nhanh chóng.

Cô gia nhập vào thế giới đó chưa được bao lâu thì lạ gặp người quen chẳng ai xa lạ đó chính là những người bạn năm xưa cùng học đại học một khóa chung. Mấy năm không gặp lại, nhưng khi gặp lại là đối thủ của nhau trong thế giới tàn khốc này và cùng một người gắn kết thành mối lương duyên.

Cô và anh đúng là trời đã định sẵn là sẽ thành một đôi với nhau, trước kia học đại học hai người đã có tình ý với nhau nhưng vì e ngại nên không dám nói lời bảy tỏ cho nhau biết. Đến bây giờ thì chính là duyên phân không thể từ chối nhau nữa.

Tác giả: Tử Mộc Dạng
Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du
Trạng thái: Full

No comments:

-->