iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, August 23, 2016

Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia RaCầm Thú Buông Cô Nương Kia Ra câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Ức Cẩm xung quanh hai nhân vật chính Diệp Sơ và Vệ Bắc.

Cô có bản chất là một dứa con gái tốt bụng, hay giúp đỡ quan tâm mọi người bởi thế ai cũng yêu quý, và mang ơn có khi còn muốn đền đáp bằng gia tài.

Còn hắn tên Vệ Bắc siêu xấu tính trái ngược hoàn toàn với cô may mà còn được cái ngoại hình kéo vớt, hai người là cặp thanh mai trúc mã bù trừ hết cho nhau, cô toàn bị hắn ức hiếp.

Tác giả: Ức Cẩm
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái: Full

No comments:

-->