iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Monday, August 29, 2016

Cậu Chủ Hồ ĐồDiêu Giai Thị Tiền Thụ!”. “Có! Báo cáo tổng quản bảo mẫu! Con đã trang bị vũ trang đầy đủ rồi, lúc nào cũng có thể phục vụ cậu chủ!”. “Rất tốt! Đọc thuộc lòng ba quy định của người hầu thế kỉ mới!”. “Vâng! Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ, mệnh lệnh hợp lý hoàn toàn nghe theo, không hợp lý cũng phải cố nghe theo, nhưng mệnh mệnh có hợp lý hay không đều do cậu chủ quyết định!”.

“Chuẩn, điều thứ hai!”. “Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ, cậu chủ thích con cũng thích, cậu chủ ghét con cũng ghét, cậu chủ đánh người, con ở cạnh ném đá”. “Ngoài ném đá ra thì sao?”. “Vâng! Lúc cậu chủ đánh không lại, con phải gọi 120 (số điện thoại gọi cấp cứu) trước!”. “Lại nhớ nhầm rồi! Lúc cậu chủ đánh người, con có thể ở cạnh ném đá nhưng nếu cậu chủ đánh không lại thì con phải làm bao cát chắn phía trước”.

Còn những nguyên tắc có một không hai trong câu chuyện này mời các bạn tiếp tục theo dõi.

Tác giả: Tinh Dã Anh
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái: Full

No comments:

-->