iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Thursday, August 4, 2016

Đấu Phá Thương Khung Hậu TruyệnPhần tiếp theo của Đấu Phá Thương Khung được một fan viết tiếp theo cốt truyện cũ.

- Vẫn thân ảnh quen thuộc ấy một thân hắc bào năm xưa là phế vật nay đã là cường giả đứng đầu cả một phiến đại lục. Viêm Đế Tiêu Viêm tồn tại như một truyền thuyết. Đấu Đế ở Đấu Khí Đại Lục là chí tôn cường giả nhưng ở một thế giới khác điều đó còn đúng hay không? Phía sau thông đạo kia là gì? Muôn ngàn câu hỏi được đặt ra...

Kết thúc tại một phiến đại lục là lúc bắt đầu một hành trình mới. Cùng theo chân Tiêu Viêm để giải đáp bí ẩn đằng sau thần bí thông đạo kia!

Thông đạo bên kia là cái gì? Đấu Đế vẫn là đỉnh phong cường giả hay sao? Tiêu Viêm đi qua lại đem sự tình phát sinh? Vạn năm trước Đấu Khí Đại Lục bên trên cường giả đến tột cùng đi nơi nào? Tiêu Viêm đi vào Đấu Khí Đại Lục thật là ngẫu nhiên sao? Hết thảy bí ẩn để cho ta thay ngài vạch trần.

Hãy cùng đón xem Đấu Phá Thương khung Hậu Truyện.

No comments:

-->