iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Wednesday, August 10, 2016

Giang Nam Thiện Nương TửChết tiệt! Vì sao mỗi lần gặp phải liên quan đến nàng.

Hắn vốn lạnh lùng trầm ổn liền biến mất không còn tung tích?

Thấy nàng không thoải mái, hắn gấp đến độ ôm nàng ở trên đường chạy như điên tìm đại phu.

Nghe nàng bị khi dễ, hắn tức giận nhất định phải vì nàng đòi lại công lý.

Biết nàng không chiếu cố bản thân mình, tâm hắn thu lại..

Giống nàng tiểu cô gái đơn thuần lại thiện lương như vậy.

Nên xứng hắn đại tổng quản này phụ trách nhiệm lại có tình cố ý.

Tuy rằng thân thể của nàng có ‘Chỗ thiếu hụt’, làm cho hắn không thể ‘Tẫn tính’.

Hắn vẫn là kiên trì muốn đem nàng thú vào cửa, làm một đôi phu thê hạnh phúc...

Tác giả: Vân Nhạc
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái: Full

No comments:

-->