iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Sunday, August 7, 2016

Ma Thiên Tiền TruyệnLiễu Minh là người có ba linh mạch mạnh nhất trong lịch sử?

Hắn chẳng phải chỉ có ba linh mạch và năng lực nhất tâm nhị dụng thôi sao?

Ngươi muốn biết trước khi bước vào con đường tu tiên hắn đã trải qua những gì?

Kiếp trước của hắn là ai? Có liên quan đến Hàn Lập chút nào không?

Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->