iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, August 5, 2016

Nghịch Thiên KỹPhong thành Hàn gia, phế nhân Hàn Phong Tuyết, bởi vì cha tử vong mà ngoài ý muốn lấy được thần chi truyền thừa.
Từ đó có nghịch thiên thiên phú.

Ta bổn thiện lương, làm gì thiên địa bất nhân.
Ta bổn đơn thuần, làm gì lòng người không thể dò được.

Đã như vậy, liền chiến thiên phá địa, thần ngăn sát thần, phật cản trở thí phật. Lấy hai tay ta, đế tạo thiên địa thần thoại!

Tác giả: Tịnh Vô Ngân
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->