iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Wednesday, August 24, 2016

Nữ Thiếu Tướng Thiên TàiCô đến từ mạt thế. Cô là nữ Quân Vương mạnh mẽ nhất mạt thế, thống lĩnh trăm vạn hùng binh, lại bị người một nhà hãm hại, trợn mắt nhìn, chỉ còn lại cảnh còn người mất.

Tần Vi Nhiên? Cô lắc đầu cười nhạo. Cô vô cùng nhẫn nại, không ngờ người mẹ kế ác độc, tới giờ vẫn không thả cho cô một con đường sống. Như vậy, nếu cô đã chiếm lấy thân thể của 'cô', từ nay về sau, cô chính là Tần Vi Nhiên, thề sẽ lấy lại những gì đã mất.

Trong quân giới, nữ thiếu tướng dũng mãnh, có dị năng, tạo nên thần thoại của Quân Vương...

Tác giả: Lạc Sắc
Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không, Trọng Sinh, Dị Năng, Nữ Cường
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->