iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Sunday, August 7, 2016

Ta Không Thành TiênNàng cầm kiếm, tung hoành ngang dọc, vô số tiên nhân táng mạng dưới kiếm của nàng.

Tiên Kiến Sầu, Tiên Kiến Sầu, tiên nhân nhìn thấy sẽ phát sầu.

Nghe đồn, nàng từng có một vị phu quân, từng sát thê chứng đạo.

Người phụ nữ Tiên Kiến Sầu này là người tu tiên duy nhất không muốn thành tiên trong ba nghìn thế giới mênh mông.

Tác giả: Thời Kính
Thể loại: Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->