iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Sunday, August 7, 2016

Thiên Hình KỷTa tu tiên không phải vì trường sinh, không cầu sự hư vinh phù phiếm.

Ta giương mắt nhìn thiên hình, nhấc tay mở kỷ nguyên để làm gì?! Đơn giản chỉ để trọn kiếp được bên nàng! chỉ thế thôi!

Tác giả: Duệ Quang
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->