iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Monday, August 22, 2016

Xin Anh Đứng Đắn Một ChútDoãn Đình: Tôi theo đuổi nam sinh, mỗi lần đều nhận định sai mục tiêu, cho nên luôn không thành công. Lần sau tôi nhất định phải chọn chính xác mới xuống tay.

Cừu Chính Khanh: Vì sao lại không theo đuổi được, khi thổ lộ em nói như thế nào, nói cho anh nghe thử xem. Đứng đắn một chút, đây là chuyện nghiêm túc. Giả sử anh chính là mục tiêu, em thổ lộ với anh như thế nào?

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->