iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, August 20, 2016

Yêu MuộnBa năm trước

Tình cờ gặp được Diệp Giai Ngưng, khi đó Mạnh Phi Phàm mắc một căn bệnh khó nói.

Ba năm sau

Gặp lại Diệp Giai Ngưng lần nữa, Mạnh Phi Phàm mặt dày mày dạn sống chết đòi cô phải chịu trách nhiệm với mình.

Oái ăm thay, căn bệnh của anh là bệnh sinh lý!

Tác giả: Giang Nam Uyển Ước
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->