iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, August 5, 2016

Tiên Đạo Cầu TácTừ Phàm, nhà ở Nam Hoa, huynh đệ họ hàng liên kết gần nhau, nên thường được gọi là Từ Gia Trại.

Vì trong trại có Linh Chi Ngàn Năm, loại linh chi cổ xưa vô cùng quí hiếm, nhưng đó cũng là hiểm họa tiềm tàng. Vào một ngày Bích Nhãn Vân Đề Thú tấn công, xơi sạch linh chi, Từ Phàm cùng anh em bỏ chạy, vô tình lạc mất nhau.

Sau, bị yêu mộc chiếm lấy cơ thể, song vì phẩm chất tu tiên không cao, tinh thần mạnh, nên tạm thời vẫn chế ngự được. May mắn, có cơ duyên gặp được trưởng lão của Cửu Hoa Môn là Linh Hoa Nghiêm tương cứu, nhận thấy trong cơ thể của Từ Phạm có yêu mộc nên nhận làm đệ tử, từ đó con đường tu tiên bắt đầu.

Tác giả: Trùng Trĩ
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->