iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, August 5, 2016

Vô Lại Kim Tiên IIPhần 2 của Vô Lại Kim Tiên những ai đã đọc 1 chắc chắn không thể bỏ qua phần này.

Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi nơi...

Tác giả: Lương Trạm
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->