iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, August 5, 2016

Tiên Lộ Tranh PhongTu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân lại tranh buồm. Bởi vậy lúc ngươi lựa chọn con đường này, ngươi cũng đã bước lên không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu muốn giành được thắng lợi, cần không chỉ có là dũng cảm và vận khí, càng phải đối mặt vô số phong đao sương kiếm cùng gió tanh mưa máu.

Tác giả: Duyên Phận
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->