iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, August 5, 2016

Tinh Hà Đại ĐếKhi loài người bắt đầu đặt chân vào thời đại Tinh Hà, cũng là lúc tu hành xuất hiện khái niệm mới mang tên Sinh Mệnh. Đi tu, thời nào cũng vậy, nó vĩnh viễn không bao giờ lỗi thời. Tâm có thần thông quảng đại, cho nên Tôn Ngộ Không còn có tên khác là Tố Tâm Viên. Tâm linh mỗi người là một Tôn Ngộ Không, phải bắt tâm giống như khỉ mới có thể trở thành Đấu Chiến Thắng Phật.

Khi đột phá tới cực hạn, nhân vật chính nhận ra thiên địa này chính là nhà tù, còn thân thể là lồng giam, muốn giải thoát đương nhiên phải phá hủy tất cả, tự hủy diệt chính bản thân mình. Đây là sự giác ngộ, hy sinh vì nghĩa. Lòng người không đủ như rắn nuốt voi, ai cũng ham sống, cầu sinh tồn.

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->