iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, August 5, 2016

Vô Tận Đan ĐiềnKhí Hải là nơi tu luyện giả nạp khí căn bản, là nơi trực tiếp chứa đan điền, ảnh hưởng đến thiên phú, hóa khí trụ cột.

Thiên phú cao hơn người thì một cái Khí Hải thường có mấy cái đan điền.

Đan điền càng nhiều, thiên phú càng cao, tốc độ nạp khí, hóa khí lại càng nhanh.

Người cả đời Khí Hải có bao nhiêu đan điền đều là trời sinh sao có vậy.

Nhưng, nếu có pháp quyết tu luyện tăng số đan điền lên thì sao?

Tác giả: Hoành Tảo Thiên Nhai
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Trọng Sinh
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->