iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, September 20, 2016

Bưu Hãn Dân QuêMỗi người đều nói Hắc Muội nhà lão Phùng tìm được nam nhân thành thân sợ là so với lên trời còn khó.

Cuối cùng nàng tìm vị hôn phu làm mọi người kinh ngạc sắp rớt tròng mắt,

Vô cùng — cao đoan, phong cách tây, thượng đương Chi!

Hắc Muội ngửa mặt lên trời than thở, gặp phải phúc hắc mỹ nam rước họa vào thân,

Từ đó cuộc sống ngày ngày đêm đêm, đêm đêm ngày ngày!

Hiện đại vận động viên bắn súng xuyên đến cổ đại thâm sơn cùng cốc nhà quê,

Vì sinh tồn phải bưu hãn mạnh mẽ ở nông thôn sinh sống,

Tóm lại, cuộc sống bưu hãn tính phúc không cần giải thích!

Tác giả: Thập Nhị Cửu Lâu
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại
Trạng thái: Full

No comments:

-->