iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, September 23, 2016

Hải Đường Nhàn ThêNàng xuyên không, không có “nhất nghệ tinh” cũng không có bổn sự “mây mưa thất thường”, chỉ mong có thể bình yên sống qua ngày xứng với hai chữ “nhàn thê”. Thế nhưng, vận mệnh lại dẫn dắt nàng rẽ sang một con đường khác! Vì hài tử, vì phu quân, “nhàn thê” cũng có thể trở thành “hiền thê”. Chuyện gia đình, chuyện “thân hữu thị phi”… nếu đã không thể tránh thì chi bằng tất cả hãy bước ra đây, ta tiếp!

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại
Trạng thái: Full

No comments:

-->