iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, September 3, 2016

Heo Cưng Say Giấc



Các bạn có cảm giác Heo Con Say Giấc là thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng trong câu chuyện rất "người lớn" sẽ cho người đọc hấp dẫn từng tình tiết nhỏ mà tác giả Đại Hủy bỏ công sức viết nên.

Bởi lẽ nam chính An Tịnh nghĩ rằng đầu tư sẽ có lãi, Heo rồi cũng có lúc đến ngày thu hoạch và hưởng thụ thành quả chăm sóc!!!

Quá trình này cũng không hề đơn giản mà heo con Bảo Bảo bị anh ta dụ dỗ, đó là một hành trình dụ dỗ để heo con chìm sắm vào hạnh phúc.

Tác giả: Đại Hủy
Thể loại: Ngôn Tình
Trạng thái: Full

No comments:

-->