iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, September 23, 2016

Khiêm Vương Sát PhiTây Huyền quốc thừa tướng phủ đại tiểu thư, vừa sinh ra mẫu thân đã chết, phụ thân không thương, ở trong phủ nhị phu nhân cùng nữ nhi nàng hợp lực đồn đại, bôi nhọ khiến nàng trở thành kinh thành không người không biết, không người không hiểu, chỉ biết hết ăn lại nằm. Bao cỏ, sát tinh đại tiểu thư.

Thực không biết nàng sớm không phải "nàng", mà là nàng, chính là một người trong trẻo nhưng lạnh lùng, đạm mạc, chỉ muốn sống như một u hồn tại nơi này.

Vốn cứ định như vậy thật yên lặng mà sống, đáng tiếc trời không nguyện lòng người, một hồi phân tranh đem nàng cuốn vào, nàng không thể đứng ở ngoài xem.

Tác giả: Phúc Hắc Tiểu Chủ
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->