iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Friday, September 2, 2016

Nghịch Thiên Độc Sủng: Cuồng Phi Thật Yêu NghiệtMột ngày kia xuyên không, nàng trở thành dòng chính nữ không được sủng ái ở Thủy phủ .

Phụ thân vô tình, vợ kế ngoan độc, tỷ muội giả nhân giả nghĩa, bắt nạt nàng, làm nhục nàng!

Vu oan nàng trộm nam nhân? Được, vậy ta cho người bắt gian tại giường!

Oán nàng hoành đao đoạt ái? Được, ta liền quang minh chính đại cướp nam nhân của người!

Cái gì?

Muốn nàng gả cho tên vương gia đoạn tụ phong lưu, vô sỉ , lăng nhăng nổi tiếng khắp thiên hạ ?

Không thành vấn đề, nhìn xem đến cùng là ai phong lưu , ai lăng nhăng vô sỉ!

Tác giả: Sa Thần
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->