iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, September 27, 2016

Tú Tài Nương TửTrinh nương phải lập gia đình, gả cho Thẩm tú tài ở trấn trên.

Nàng thầm nghĩ cùng tú tài tướng công hoà hoà mỹ mỹ, nữ nhân khác đừng mong tới đây dây dưa với tú tài tướng công của nàng.

Tú tài là tú tài tốt, nương tử là nương tử giỏi. Vợ chồng đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, mà không, không phải đồng tâm, là chặt đứt tâm tư gây rối của nữ nhân khác.

Điền văn, tú tài cùng nương tử tú tài sống cuộc sống bình thường.

Tác giả: Điền Tiểu Điền
Thể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Cổ Đại
Trạng thái: Full

No comments:

-->