iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Wednesday, September 21, 2016

Sư Phụ, Không Cần ANăm năm cùng với hai vị sư phụ sớm chiều làm bạn, có phải hay không là phu quân?
Hai cái hận thù thật sâu, trả giá thật tình liệu có thể đổi lấy yêu!

Bốn nam nhân ái hận quấn quýt si mê, là tình dục thịnh yến vẫn là chân ái thẳng thắn?

Một cái nữ tử linh thịt tình yêu, gây ra thịnh thế màn khói hạ trăm năm thù hận,

Vận mệnh chi luân đã muốn chuyển động, bí mật sắp vạch trần…

Tác giả: Di Nhã
Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cổ Đại
Trạng thái: Đang ra

No comments:

-->