iylee © 2016 ⊹

Sunday, June 12, 2016

Đan Vũ Càn KhônTần Phàm, đệ tử duy nhất của môn phái lánh đời Đan Môn sau một lần luyện dược thất bại, đan đỉnh nổ tung xuyên việt đến một thế giới võ giả. Đây là một thế giới dùng võ vi tôn và là thiên đàng của Tần Phàm - một kẻ đam mê luyện dược nhưng ở Địa Cầu lại không đủ linh dược. Hắn bắt đầu luyện võ, thu thập linh dược luyện thành thể phách cường đại nhất thiên hạ. Chiến đấu với thần ma, đột phá mệnh cách, tiếu ngạo tam giới, vang danh Đan Vũ!

Cảnh giới: Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

Luyện dược 5 loại hình thái: Ngũ đẳng là linh dịch, tứ đẳng là linh lộ, tam đẳng là linh tán, nhị đẳng là linh hoàn, nhất đẳng là linh đan.

Tác giả: Hỏa Thụ
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->