iylee © 2016 ⊹

Saturday, June 11, 2016

Vũ Toái Hư KhôngCon đường võ đạo vạn pháp quy nhất, chỉ cầu được phá toái hư không, bạch nhật phi thăng.

Nhưng võ giả hàng nghìn hàng vạn, thiên phú cũng đều bất đồng. Có kẻ am hiểu hỏa diễm, trời sinh liền có thể điều khiển ngọn lửa tự nhiên, thậm chí còn có kẻ thiên phú tuyệt luân, có thể ở trong chiến đấu tạm thời đề thăng cấp bậc võ đạo của mình, phát huy ra lực lượng vượt cấp giết địch...

Loại thiên phú của võ giả này, ở Cửu Châu đại lục được xưng là Vũ Hồn. Kẻ đi săn Vũ Hồn, cướp lấy thiên phú của vũ giả để cho mình sử dụng.

Tác giả: Du Tạc Bao Tử
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->