iylee © 2016 ⊹

Saturday, June 11, 2016

Yêu Giả Vi VươngVân Phi Dương, Vân Tử Sam với tổ chức thần bí có năng lực mạnh, Vân Phi Dương phải ẩn nhẫn 10 năm để tu luyện ở cái đại lục thần hồn.

Đây là một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ. Bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động!

Rõ ràng mục đích của hai người này lúc đầu cũng chỉ là thống nhất đại lục thần hồn và năng lực lúc đầu cũng chỉ có thế nếu không việc gì phải bày đủ mưu kế hãm hại hết người này đến người khác.

Tác giả: Yêu Dạ
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới
Trạng thái: Full

No comments:

-->