iylee © 2016 ⊹

Saturday, June 11, 2016

Yêu CungCâu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt! Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường.

Ta không phải là thiên tài! Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi…

Tác giả: Minh Nguyệt
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->