iylee © 2016 ⊹

Saturday, June 11, 2016

Trương Tam Phong Dị Giới DuTrương Tam Phong được một trong thập đại thần binh thu nhận. Tu luyện 500 đắc đạo thành Đại La Kim Tiên phi thăng thần giới.

Tại đây kết bạn với Tôn Ngộ Không. Cưa được Trí Tuệ Nữ Thần Chiến Tranh Nhã Điển Na. Tôn Ngộ Không cũng phao được Hằng Nga về ẩn cư ở Hoa Quả Sơn.

Vì đắc tội với Ngọc Đế và Phương Tây Thần Giới bị Ngọc Đế dùng mưu trúng phải phục kích của Phương Tây Thiên Sứ dẫn đến Nhã Điển Na chết, Trương Tam Phong tự bạo.

Sau khi tự bạo, linh hồn lưu lạc gần 200 năm đến được Long Thắng đại lục trở thành con thứ năm của Long Gia tên Long Thanh Thiên. Nhã Điển Na tự bạo phân 2 thần cách 1 là trí tuệ nữ thần Vong Ưu, 1 là chiến tranh nữ thần Nhã Điển Na...

Truyện này rất đáng đọc , thậm chí xưng là siêu phẩm? Có thể nói những thứ bạn mong muốn ở thế loại tiên hiệp, huyễn hiệp tất cả đều tề tựu tại 1 tác phẩm dài 893 chương này.

Tác giả: Tả Tự Bản
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
Trạng thái: Full

No comments:

-->