iylee © 2016 ⊹

Friday, June 10, 2016

Trường Sinh Bất TửHai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới, Chung Sơn luôn luôn tại cố gắng, Lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa.

Phàm nhân cả đời cố gắng, không thể thành tiên. Phí thời gian cả đời, tám mươi năm hồng trần quay cuồng, ma luyện chung sơn một viên tang thương sáng tâm. Rốt cục, ở tóc trắng xoá, đại nạn buông xuống tám mươi tuổi, nghênh đón cơ hội cuối cùng tiến vào cánh cửa tiên, nhập tìm tiên đạo. Vi cầu trường sinh, mưu đồ thiên hạ...

Tác giả: Quan Kỳ
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Drop

No comments:

-->