iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Monday, May 23, 2016

Cấm Huyết Hồng Liên


Khung Võ đại lục là thế giới của ma pháp và đấu khí, ngoài ra, còn có một hệ thống võ học rất đặc biệt, mạnh nhất cũng là yếu nhất - Huyết Kế công pháp.

Một kẻ không thể tu luyện đấu khí gia truyền, là phế vật bị gia tộc ruồng bỏ, bất ngờ lại được tổ khí của gia tộc đã lưu truyền vạn năm, tổ khí tên gọi là Hồng Liên…

Đấu khí cương mãnh, tôi luyện ma binh, đây chính là Cấm Huyết Hồng Liên!

No comments:

-->