iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Sát VươngLuyện Yêu Thối Ma Hồ, thu người nào vào trong người đó sẽ trở thành con rối. Nhưng con rối này tuy lưu lại ý thức của bản thể nhưng quyền khống chế dĩ nhiên là thuộc về chủ nhân của Yêu Thối Ma Hồ.

Khống chế đối thủ đánh khắp thiên hạ. Khống chế cửa hàng, ăn không mất tiền. Khống chế mệnh quan triều đình đường làm quan một mực thăng tiến.

Khống chế thục nữ ngự tỷ, thê tử người khác, lạ lỵ, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hắc hắc, nên làm gì thì làm cái đó.

Bàn tay duỗi ra thiên hạ, tất cả đều là con rối của ta, ai cũng không tránh khỏi ma trảo của bổn thiếu gia.

Tác giả: Áo Bỉ Gia
Thể loại: Tiên Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->