iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, May 24, 2016

Cửu Đỉnh Ký


Đây là bộ truyện thứ năm của Phiên Gia. Bốn bộ truyện trước do Phiên Gia viết có ba bộ vốn là Tu chân, Tiên hiệp thể loại, một là tây phương ma huyễn thể loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo thể loại.
"Cửu Đỉnh Ký" được Phiên Gia suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng "Cửu Đỉnh Ký" sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng.. Khá hay nên đọc.


Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->