iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Monday, May 30, 2016

Tinh Thần Biến


Tinh Thần Biến là một câu truyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, tại thần giới tranh đấu..

Truyện Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để tìm được tình yêu của mình.

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->