iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Tiên NgạoTiên ngạo là tác phẩm tiên hiệp được các độc giả Trung Quốc đánh giá hay như Phàm Nhân Tu Tiên nhưng ngắn gọn hơn.

Vào một vạn ba ngàn năm trước, Tu Tiên giới gặp nạn La Hầu. Có một vị cường giả nghịch thiên tên là Kiếm Lão Nhân thực lực siêu quần, đánh chết dư nghiệt Quần Tà thời thượng cổ. Khiêu chiến Tiên Nhân và Tu La từ Tiên giới giáng lâm. có thể nói thiên hạ vô địch. Cuối cùng phi thăng Tiên giới, lưu lại sáu đại kiếm phái, sáu đại kiếm phái này hiện tại xưng bá sáu vực trong thiên hạ đều là cường giả trong một trăm lẻ tám đại phái.

Trong đó Đại đệ tử tập được Kiếm Khí thuật cương mãnh vô cùng, thành lập Liệt Thiên kiếm phái thuộc về chính phái, là một trong bảy đại môn phái chính đạo liên mình, lưu lại kiếm khí “tu kiếm chí cực, Liệt Thiên thành tiên” vạn năm truyền thừa, lấy cương mãnh cứng rắn mà xưng bá thiên hạ...

Tác giả: Vụ Ngoại Giang Sơn
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->