iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Tinh GiớiĐây là một truyện nằm trong chuỗi những tác phẩm huyền huyễn, tiên hiệp hay.

Truyện kể về Lâm Thiên mười chín tuổi bỏ ra mười đồng tệ mua “đồ gia truyền” của một người. Đó là chiếc nhẫn thần bí “Tinh Giới”.

Bên trong “Tinh Giới” chứa hơn mười vạn văn minh thế giới gồm rất nhiều như: Võ Hiệp Văn Minh, Ma Huyễn Văn Minh, Tu Chân Văn Minh, Tinh Tạp Văn Minh, Linh Hồn Văn Minh…

Vô tận văn minh, vô tận năng lực đã biến Lâm Thiên từ một phàm nhân từng bước từng bước tiến tới đỉnh phong.

Tác giả: Không Thần
Thể loại: Tiên Hiệp, Võng Du, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->