iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, May 24, 2016

Hoàng Tộc Đại Chu


Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể. Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách. Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai.
Thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy...
Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->