iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Monday, May 23, 2016

Chí Tôn Vô Lại


Tiểu Lôi mồ côi sống cùng Thần Côn thúc thúc - là người nhặt được Tiểu Lôi cũng như dạy dỗ cho Tiểu Lôi tất cả các trò lừa lọc người khác. Duyên kỳ ngộ Tiểu Lôi trở thành môn sinh của Bồ đề lão nhân, người đã đào tạo ra Tôn Ngộ Không chọc trời khuấy nước nghìn năm trước.
Số đào hoa Tiểu Lôi đẩy đưa rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ai cũng khuynh quốc khuynh thành...
Tác giả: Khiêu Vũ
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->