iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Thần Ma Cửu BiếnTrương Hiểu Vũ tìm được bộ công pháp tu luyện thân thể Thần Ma Cửu Biến, từng bước một bước lên đỉnh phong, lĩnh ngộ thể chi áo nghĩa, cuối cùng khống chế vũ trụ, thay đổi qui tắc!

Chiến giả cấp bậc: Chiến Giả, Chiến Sư, Đại Chiến Sư, Chiến Vương, Chiến Hùng, Chiến Tông, Chiến Tôn, Chiến Đế, Chiến Thần...

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn
Trạng thái: Full

No comments:

-->