iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, May 24, 2016

Hoa Sơn Tiên Môn


Lục Nguyên, một đệ tử bình thường của Bắc Phong Hoa Sơn Tiên Môn, vốn cho rằng có thể du đãng nhàn rỗi bình yên cả đời nhưng vì sư phụ thọ nguyên không nhiều, đủ loại khiêu chiến ập đến hắn không thể không liều một phen.

Lúc vô tình, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý trong kiếm, về sau luyện thành Chung Cực Kiếm ý, hóa thành Vân Long thập hình. Dùng Chung Cực kiếm thuật, khiêu chiến các lộ tiên ma trên tiên giới. Lục Nguyên trở thành truyền kỳ lớn nhất của tu tiên giới trở thành thần thoại trong kiếm, kiếm đạo truyền thuyết.

Tác giả: Mạt Lăng Biệt Tuyết
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->