iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Tuesday, May 24, 2016

Chung Cực Truyền Thừa


Truyện kể về Lâm Dịch, 15 tuổi phá vỡ Hưu Môn trở thành thiên tài đứng thứ 5 trong suốt lịch sử đại lục kể từ sau hoàng đế khai quốc... Thân mang cả thiên phú về thể thuật (Chiến sĩ) lẫn dị năng giả (ma pháp).

Cấp độ: Bát Môn chiến sĩ có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bát môn bao gồm: "Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai". Dị năng giả chỉ cần một ý niệm cũng khiến cho thiên địa biến sắc, ngũ hành thuật giả bao gồm: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ".

Tác giả: Vũ Thần Vũ
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
Trạng thái: Full

No comments:

-->