iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Tạo Hóa Chi Môn



Ninh Thành bị sét đánh văng đến một góc của tu chân giới nơi bị tàn phá, một xó xỉnh nơi chim không thèm ỉa.

Ninh Thành với khả năng biến thái, nhìn một lần là nhớ, nhờ vậy hắn có chút thuận lợi hơn tu giả nơi đây.

Nhưng ở cái nơi cường giả vi tôn, ngươi không có thực lực thì chẳng khác gì cỏ rác, muốn là giết không ai quản, bởi cái thế giới tu chân này quá rộng lớn, không ai có thể quản nổi.

Tình tiết khá hợp lý và logic, truyện tiên hiệp đáng đọc.

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới
Trạng thái: Full

No comments:

-->