iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Saturday, May 28, 2016

Thần ĐiểnNếu nhân sinh như bàn cờ, ta nguyện làm một con tốt, hành trình từ từ mà tiến, có ai thấy qua con tốt từng lui lại một bước chưa?

Chắc hẳn mọi người không xa lạ gì lão Phá Nam Tường này nhỉ? Các tác phẩm của lão có nội dung, tình tiết vô cùng chặt chẽ, phân bố nhân vật và tích cách rõ ràng và hợp lý xuyên suốt tác phẩm. Cách lão tạo vấn đề, mở cũng hay mà giải quyết cũng tốt, luôn luôn khiến cho người đọc bị thu hút theo từng giai đoạn.

Bộ Thần Điển này bao gồm cả mê hoặc từ thể loại Huyền Ảo và hấp dẫn đấu trí..

Tác giả: Phá Nam Tường
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->