iylee © 2016 ⊹

Blog Archive

Monday, May 23, 2016

Chân Tiên


Mang trong người pháp quyết vô thượng, cộng thêm thân phận tông sư đan dược... đủ loại tiếc nuối kiếp trước, kiếp này sẽ không để nó phát sinh. Ai dám đối với Cổ gia làm loạn, giết. Ai dám đối với phụ thân không trọng, giết. Ai dám đối với sư phụ không tôn, giết. Ai dám đối với sư tỷ không kính, giết.

Tổng cộng chia làm bảy cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thần Hải, Mệnh Tuyền, Độ Hư, Thiên Kiếp, Chân Tiên.

Tác giả: EK
Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
Trạng thái: Full

No comments:

-->